Lloyd's Building

1 Lime Street London EC3M 7HA United Kingdom

Jeśli chcesz zobaczyć przykłady współczesnej architektury w Londynie, udaj się do Budynku Lloyda w City of London. Budynek jest znany z uzewnętrznionej konstrukcji oraz równego, niestandardowego wnętrza.

Sprawdź wirtualną wycieczkę na stronie internetowej Lloyda.

Top