Imperial War Museum

Lambeth Road, London SE1 6HZ, United Kingdom

Imperialne Muzeum Wojny obejmuje okres od I wojny światowej do czasów obecnych. Oferuje eksponaty i informacje na temat udziału Wielkiej Brytanii w wojnach i konfliktach zbrojnych, a także jej działania mające na celu osiągnięcie i promowanie pokoju. Wstęp do muzeum jest zwolniony od opłat.

Aby zobaczyć listę obecnych i przyszłych wystaw, należy odwiedzić kalendarz wydarzeń w muzeum.

Pokoje Narad Churchilla, Churchill War Rooms, są również częścią Imperialnego Muzeum Wojny, ale wymagają biletu wstępu.

Top