Matilda

Loader

Proszę zapoznać się z procesem zakupu biletów w internecie, przed dokonaniem zakupu.

Ze względu na wysoki popyt, wybrane miejsca mogą pozostać w koszyku jedynie przez 10 minut. Należy mieć przygotowaną kartę kredytową, aby nie stracić swoich miejsc.

Wszystkie sprzedane bilety są ostateczne. Nie ma możliwości zamiany biletu ani też zwrotu pieniędzy.

Cena biletu składa się z dwóch części: wartości nominalnej oraz opłaty dodatkowej. Bilet w teatrze będzie zawierać tylko wartość nominalną bez podatków i opłat.


Processing
Sprawdzanie dostępności biletów...

Top